Hidrocefàlia

Definició

La hidrocefàlia és l’acumulació excessiva i persistent de líquid cèfalo-raquidi a les cavitats ventriculars encefàliques, la qual cosa produeix un increment de la pressió dins el crani i una compressió de les estructures encefàliques capaços d’originar diverses alteracions neurològiques. En els infants més petits, provoca un augment de la grandària del crani.

Causes i tipus

El líquid cèfalo-raquidi (LCR) és un líquid que ocupa l’interior dels ventricles encefàlics i l’espai comprès entre les meninges, les membranes que envolten l’encèfal i la medul·la espinal. La funció del...