Miastènia greu

Definició

La miastènia greu o malaltia d’Erb-Goldflam és una malaltia provocada per un trastorn de la transmissió de l’impuls nerviós a les fibres musculars, caracteritzada per una gran debilitat i fatigabilitat de la musculatura, sobretot pel que fa a la cara i el coll.

Freqüència, edat i sexe

Aquesta malaltia afecta aproximadament tres o quatre persones de cada 100.000. Bé que es pot presentar en qualsevol edat, la major incidència es dóna al voltant de quaranta anys. Per sota d’aquesta edat, la malaltia predomina en les dones, però després la incidència tendeix a igualar-se entre...