Símptomes i signes patològics del sistema nerviós

El funcionament del sistema nerviós es pot alterar i donar lloc a una gran varietat de malalties i trastorns. Segons les parts del sistema nerviós afectades, les alteracions es poden manifestar amb diversos símptomes, és a dir, molèsties subjectives que la persona que n’és afectada percep, i signes, que són les alteracions de la funció nerviosa susceptibles d’ésser percebudes tant per la persona que n’és afectada com per les altres.

Alteracions de la força muscular

Les alteracions de la força muscular —és a dir, la disminució o pèrdua de la capacitat de contreure voluntàriament uns...