Anatomia del sistema nerviós

El sistema nerviós es compon d’un conjunt d’elements interrelacionats que no es poden separar. Tanmateix, des del punt de vista anatòmic, hom el pot considerar format per dues parts: el sistema nerviós central i el sistema nerviós perifèric. El sistema nerviós central és la part del sistema nerviós continguda a l’interior del crani i la columna vertebral. A l’interior del crani hi ha l’anomenat encèfal —que es compon del cervell, el cerebel i el tronc encefàlic— i a l’interior de la columna vertebral es troba la medul·la espinal.

A través dels orificis que hi ha entre les vèrtebres passen...