Embriologia

L’embrió humà es desenvolupa a partir d’una sola cèl·lula, la cèl·lula ou o zigot, formada per la unió d’un òvul, el gàmeta o cèl·lula reproductora procedent de la mare, i un espermatozoide, la cèl·lula reproductora procedent del pare. Cada una d’aquestes cèl·lules aporta vint-i-tres cromosomes, estructures constituïdes per àcid desoxiribonucleic o ADN, on es troben els gens que determinaran el desenvolupament d’un nou ésser; així, doncs, la cèl·lula constituïda per la unió d’ambdós gàmetes sexuals consta de vint-i-tres parells de cromosomes. Un d’aquests parells de cromosomes, anomenats cromo...