Aparell genital femení

Hom considera igualment que l’aparell genital femení és constituït per dos grups d’òrgans: els òrgans genitals interns, formats pel conjunt d’estructures en què es produeixen les cèl·lules sexuals reproductores i en què, si es presenta l’eventualitat, es realitza la fecundació i el desenvolupament embrionari, i els òrgans genitals externs, constituïts per les estructures que intervenen directament en l’acte de copulació a través del qual són traspassades a l’organisme femení les cèl·lules reproductores masculines. Els òrgans genitals interns femenins són els ovaris, les trompes de Fal·lopi i l...