Aparell genital masculí

Hom considera que l’aparell genital masculí es compon de dos grups d’òrgans: els òrgans genitals interns, constituïts pel conjunt d’estructures en què es produeixen les cèl·lules sexuals reproductores, les secrecions necessàries per a transportar-les cap a l’exterior i també per les estructures per on aquests productes s’evacuen, i els òrgans genitals externs, constituïts per les estructures que condueixen definitivament els productes esmentats a l’exterior i que intervenen de manera directa en la copulació, amb la qual poden ésser traspassats a l’organisme femení. Els òrgans genitals interns...