Anatomia de l’orella

Situació de l’orella

Hom considera que l’orella és un òrgan doble perquè n’hi ha dues de formades per estructures similars, situades simètricament a ambdues bandes del cap. Cada orella es troba situada a la part lateral del crani, als costats del rostre. Les diverses estructures de l’orella s’organitzen en tres parts ben diferenciades. Així, hom hi diferencia tres sectors: l’orella externa, l’orella mitjana i l’orella interna. Des de l’exterior només es pot veure una part reduïda de les estructures que componen l’orella externa: el pavelló auricular i l’entrada del conducte auditiu extern...