Neurinoma de l’acústic

El neurinoma de l’acústic és un tumor benigne del nervi acústic, en general localitzat en el trajecte que segueix pel conducte auditiu intern. És una afecció relativament poc freqüent.

Bé que es tracta d’un tumor benigne, l’evolució que presenta pot ésser perillosa pel fet que creix cap a l’interior del crani i així pot afectar el sistema nerviós central.

Els símptomes es manifesten de manera insidiosa i l’evolució sol ésser lenta. De vegades passen anys fins que el neurinoma és detectat. En són símptomes precoços la sordesa de percepció, unilateral i progressiva, com també els acúfens...