Traumatisme òtic

Definició

Són anomenades traumatismes de l’orella les agressions externes que poden provocar lesions en les estructures de l’òrgan com ara cops, ones expansives o canvis de pressió sobtats. Els cossos estranys, és a dir, qualsevol objecte que s’introdueixi en el conducte auditiu extern, poden també ocasionar lesions d’orella.

Tipus, causes i manifestacions

És freqüent que els traumatismes causin ferides i contusions del pavelló auricular, ja que per la seva situació externa, als costats del cap, aquest és molt vulnerable a tota mena d’agressions. Les contusions causen dolor, de...