Fisiologia de l’orella

L’orella té dues funcions diferents: actua com a òrgan de l’oïda, és a dir, de la percepció de sons, i forma part dels òrgans que intervenen en la consecució de l’equilibri, és a dir, el manteniment d’una postura corporal estable.

Oïda

L’oïda consisteix a percebre les ones sonores que corresponen a sons que es produeixen en l’entorn. Les ones sonores són vibracions de les molècules d’aire que s’expandeixen des del punt en què es genera l’energia sonora. Les molècules en moviment transmeten la vibració a d’altres molècules, i l’efecte es propaga fins que l’energia sonora s’esgota.

Les...