Otomicosi

L’otomicosi és una infecció de l’orella externa deguda a fongs, d’entre els quals els més freqüents són la Candida albicans, l’Aspergillus niger i l’Aspergillus fumigatus. És una malaltia relativament freqüent, afavorida per climes molt calorosos i humits.

Els fongs poden romandre inactius en el conducte auditiu extern durant dies o setmanes, però en un moment determinat es multipliquen fins que formen una massa considerable que arriba a obstruir el conducte. Quan es forma aquesta massa es manifesten els símptomes. Així, es presenta una coïssor intensa, sordesa i una lleu supuració.

Hom...