Laberintoplegia

La laberintoplegia és la fallada brusca, total i definitiva del funcionament de tot el laberint deguda a trastorns vasculars o infeccions víriques. Provoca una sordesa completa i vertigen intens de tipus rotatori, acompanyat de nàusees. És més freqüent que afecti una sola orella. La sordesa pot ésser permanent, i el vertigen desapareix al cap d’un temps. No hi ha un tractament que hi sigui realment eficaç.