Sordesa-mudesa

La sordesa-mudesa és l’associació de sordesa intensa de les dues orelles i la incapacitat de parlar. De fet, es tracta d’una sordesa, de qualsevol origen, que com que existeix ja abans que l’infant aprengui a parlar li dificulta l’aprenentatge de la parla sense que hi hagi, però, cap afecció dels òrgans de fonació.

Si un infant sord no rep una estimulació adequada no accedeix a l’aprenentatge de la parla, i això provoca una deterioració del procés de desenvolupament. Així, no és estrany que un nen sord sigui considerat equivocadament com a retardat mental. En canvi, si es procedeix a una...