Càncer d’orella

El càncer d’orella és poc habitual. Es pot desenvolupar al pavelló, en el conducte auditiu extern o en l’orella mitjana, amb característiques diferents en cada cas. Afecta més sovint homes i es presenta sobretot a partir de quaranta anys.

El càncer del pavelló auricular és el més freqüent. Afecta més sovint persones d’edat i no sol ésser gaire agressiu. Es desenvolupa, gairebé sempre, a partir de la pell que cobreix el pavelló. Com que aquesta és una zona molt exposada al sol, i els raigs solars són un factor que predisposa al càncer de pell, les persones que treballen a la intempèrie, com...