Dermatitis auricular

La dermatitis auricular és un trastorn inflamatori de la pell del pavelló auricular i el conducte auditiu extern. Quan afecta el pavelló auricular, sol ésser deguda a causes al·lèrgiques o al contacte amb uns objectes determinats o unes substàncies concretes. Així, pot ésser causada pel fregadís d’unes ulleres o uns auriculars, certs productes químics emprats en cosmètica i fins i tot alguns medicaments utilitzats localment, sobretot antibiòtics. Quan n’és afectat el conducte auditiu extern, el trastorn pot ésser degut a una supuració crònica de l’orella mitjana.

Segons la localització que...