Ototoxicosi

L’ototoxicosi és una alteració auditiva deguda a una lesió coclear o vestibular provocada per substàncies químiques que són tòxiques en aquestes estructures sensorials, sobretot medicaments antibiòtics del grup dels aminoglicòsids com l’estreptomicina, la gentamicina o la tobramicina. També hi ha d’altres fàrmacs que en poden originar si són emprats a dosis elevades, com els salicilats o la quinina i els productes que se’n deriven. Igualment són ototòxics el tabac, l’alcohol i d’altres substàncies com ara el plom i el mercuri. Igualment, en algunes malalties com ara la urèmia, s’acumulen en l...