Vertigen posicional paroxismal

El vertigen posicional paroxismal és un atac vertiginós sobtat, d’una durada aproximada de mig minut, desencadenat per unes posicions determinades del cap. El vertigen se sol acompanyar de nàusees, vòmits i alteracions de l’equilibri corporal.

La posició que desencadena el vertigen és sempre la mateixa per a cada persona, i és freqüent que l’atac es precipiti quan hom adopta la posició de decúbit lateral. Si immediatament després d’un atac hom repeteix la posició les molèsties són menors.

La causa íntima d’aquest trastorn és atribuïda al desplaçament anormal d’un otòlit, que es diposita...