Trauma sonor (sordesa professional)

El trauma sonor o sordesa professional consisteix en la pèrdua de capacitat auditiva deguda a una lesió de la còclea provocada per l’exposició reiterada a sorolls ambientals molt intensos, com els que hi ha en uns ambients laborals determinats on no s’han establert les proteccions adequades. Així, sol afectar persones que treballen en locals on hi ha un soroll ambiental molt fort com ara telers, indústries del metall o discoteques.

Els primers símptomes que es manifesten són acúfens i una sordesa reversible que, a poc a poc, esdevé més intensa i persistent. En general, les persones que...