Tumor del glom jugular

El tumor del glom jugular és una formació cel·lular anòmala que es genera en els corpuscles glòmics de la vena jugular. Aquesta vena fa un revolt en la zona inferior de la caixa timpànica, on es troben els corpuscles glòmics, unes estructures sensorials que col·laboren en el manteniment de la pressió sanguínia. Si bé l’origen d’aquest tumor és desconegut, hom pensa que hi podria haver un factor hereditari que en condicionés la presentació.

El tumor té una estructura lobular amb unes grans llacunes vasculars, plenes de sang. Bé que és benigne pel que fa a la seva constitució, en créixer pot...