Presbiacúsia

Definició

És anomenada presbiacúsia la pèrdua de la capacitat auditiva que s’esdevé habitualment a partir de cinquanta anys, a conseqüència de l’envelliment de l’orella, i que afecta alhora ambdós òrgans.

Freqüència, edat i sexe

La pèrdua d’audició progressiva a partir d’una certa edat és un procés natural que afecta la majoria de la població. La pèrdua comença cap a cinquanta anys, però, com que progressa lentament, sovint passa inadvertida durant molt de temps. És més freqüent en els homes, entre els quals el trastorn sol ésser més intens que en les dones.

Causes

Les...