Símptomes i signes patològics de l’orella

Les malalties de l’orella poden causar diverses manifestacions. N’hi ha que són considerades inespecífiques perquè no són característiques de les malalties otològiques, com és el cas de la febre. En canvi, n’hi ha d’altres que en general corresponen a trastorns de l’orella per bé que es poden presentar com a resultat d’alteracions en altres estructures. Així, entre els símptomes de les afeccions ètiques, és a dir les molèsties subjectives, cal destacar l’otàlgia o dolor que afecta l’orella, la sordesa, els acúfens o zumzeigs i el vertigen. Entre els signes, és a dir, les manifestacions...