Penis

El penis és l’òrgan genital masculí extern que intervé en la copulació; en l’interior hi ha la darrera porció de la uretra masculina, que condueix a l’exterior l’orina o l’esperma. És localitzat a la part més baixa del tronc, per davant de l’escrot.

Al penis, s’hi diferencien tres porcions: l’arrel, la part del penis que es troba fixada al tronc; el cos, la part central de l’òrgan, de forma cilíndrica, i el gland, la part més extrema, de forma similar a una pera. En la part més pròxima al cos, el gland constitueix una prominència anomenada corona del gland, i a l’extrem hi ha una obertura, el...