Asbestosi

Definició

L’asbestosi és una fibrosi pulmonar difusa causada pel dipòsit d’asbest, o fibres d’amiant, als pulmons. És deguda a la inhalació de la pols que conté aquesta substància, generalment produïda en un ambient laboral.

Aquesta malaltia, la més freqüent de les provocades per l’exposició a l’asbest, és considerada una malaltia pulmonar professional per inhalació i pertany al grup de les pneumoconiosis, és a dir, les alteracions produïdes per la inhalació de partícules inertes.

Causes

L’asbestosi és causada per la inhalació repetida d’asbest, o amiant, mineral fibrós format per...