Edema pulmonar

Definició

L’edema pulmonar és un trastorn caracteritzat per l’acumulació de líquid als alvèols pulmonars, la qual cosa interfereix en el procés d’intercanvi de gasos entre l’aire alveolar i la sang capil·lar i origina una insuficiència respiratòria. Habitualment és deguda a una sortida de líquid dels capil·lars pulmonars, produïda per un augment de pressió en les venes pulmonars a causa d’una insuficiència cardíaca esquerra.

Causes

L’edema pulmonar és degut a la sortida de líquid de l’interior dels capil·lars pulmonars, deguda a trastorns diversos.

La causa més comuna de l...