Papil·lomatosi laríngia

La papil lomatosi laríngia és un trastorn caracteritzat per la formació, a la laringe, de nombrosos papil·lomes, unes masses blanquinoses de superfície rugosa, d’un aspecte que recorda el d’una col-i-flor. L’estructura dels papil·lomes és similar a la de les berrugues vulgars de la pell, i consisteix fonamentalment en formacions prominents de teixit conjuntiu que conté nombroses fibres i vasos sanguinis, coberts per teixit epitelial constituït per diverses capes de cèl·lules, les més superficials de les quals poden haver mort i contenir queratina abundant que els confereix duresa.

No es...