Pneumonitis per medicaments i drogues

Són anomenades pneumonitis per medicaments i drogues les alteracions pulmonars inflamatòries causades per l’administració de determinats medicaments o drogues en persones que presenten una especial sensibilitat a aquests productes. Els trastorns es poden manifestar de diverses formes segons el medicament causant.

Hi ha medicaments que provoquen una pneumonitis difusa, caracteritzada per una inflamació difusa del teixit pulmonar, que és envaït per cèl·lules immunes del tipus limfòcits, que s’hi infiltren. Aquesta infiltració redueix la capacitat de distensió pulmonar i ocasiona una...