Suberosi

Són anomenats suberosi una sèrie de trastorns respiratoris causats per inhalació de pols de suro florit, un producte que habitualment es troba contaminat pel fong microscòpic Penicillium frequentans. La suberosi afecta habitualment les persones que treballen en un ambient on es manipula suro, i pot ésser deguda a la irritació de la mucosa respiratòria, causada per la inhalació de la pols mateixa, o bé a una reacció al·lèrgica amb relació a les partícules del fong que conté.

Aquesta malaltia és poc freqüent en general, però no és excepcional en les àrees on la indústria del suro es troba...