Síndrome de Goodpasture

La síndrome de Goodpasture constitueix un trastorn estrany de causa desconeguda. Es caracteritza per la presentació d’hemorràgies pulmonars —que solen generar hemoptisis i anèmia— i glomerulonefritis, la qual ocasiona una insuficiència renal progressiva.

Aquest trastorn es presenta sobretot en homes joves, entre 17 i 27 anys. El primer símptoma sol ésser l’expectoració de sang deguda a l’expulsió de sang acumulada als alvèols per causes desconegudes. Aquesta mateixa sang acumulada dificulta l’intercanvi de gasos als pulmons, de manera que simultàniament, o al cap de poc temps, es presenta...