Tumor pleural

Definició

Són anomenats tumors pleurals els creixements anòmals d’unes cèl·lules determinades a la pleura, en general procedents de càncers originaris d’altres òrgans, que es reprodueixen exageradament i en llur desenvolupament formen masses cel·lulars que comprimeixen les estructures pulmonars veïnes, i que solen provocar una pleuritis o inflamació de la pleura, amb la producció d’un vessament pleural o acumulació de líquid en la cavitat pleural.

Causes, tipus i manifestacions

Hi ha diversos tipus de tumors pleurals, que es diferencien, bàsicament, segons l’origen que presenten i...