Eosinofília pulmonar idiopàtica

L’eosinofília pulmonar idiopàtica és una malaltia de causa desconeguda que es caracteritza per la formació de zones de condensació als pulmons que es desenvolupen i desapareixen en diverses zones pulmonars, i per un augment del nombre de leucòcits eosinòfils en la sang. Per bé que no se’n coneix la causa, probablement es desenvolupa per un mecanisme al·lèrgic, ja que es presenten alteracions semblants en altres trastorns de causa al·lèrgica, com l’aspergil·losi bronco-pulmonar o les infestacions degudes a paràsits, especialment les degudes a helmints com l’Ascaris lumbricoides.

Aquesta...