Pòlip nasal

Definició

Els pòlips nasals constitueixen tumoracions prominents de la mucosa nasal que sorgeixen a conseqüència d’una inflamació crònica i poden originar obstrucció i rinorrea.

Causes

La formació de pòlips nasals és un trastorn relativament freqüent. Apareixen en relació amb una inflamació crònica nasal a causa de la qual l’epiteli s’eixampla i es forma una prominència que penja de les parets de les fosses nasals de l’epiteli que la cobreix.

La inflamació de la mucosa sol ésser originada per una rinitis crònica de causa al·lèrgica (el 10 % dels casos) o vasomotora (la major part...