Aspergil·losi bronco-pulmonar al·lèrgica

L’aspergil·losi bronco-pulmonar al·lèrgica constitueix una malaltia causada per al·lèrgia al fong Aspergillus fumigatus, caracteritzada pel fet que produeix asma bronquial, infiltracions pulmonars i augment del nombre de leucòcits eosinòfils en la sang. És una malaltia molt poc freqüent al nostre país. El fong microscòpic desencadenant de la malaltia es troba en l’aire i es pot localitzar en les vies respiratòries d’algunes persones sense que hi causi trastorns. Les persones que hi són al·lèrgiques, però, poden ésser-ne afectades quan l’inhalen, la qual cosa s’esdevé sobretot en l’època de l...