Tumor bronco-pulmonar benigne

Definició

Els tumors broncopulmonars benignes són creixements anòmals d’unes determinades cèl·lules dels bronquis, que formen masses ben delimitades i comprimeixen, en desenvolupar-se, les estructures pulmonars properes. En general, però, no envaeixen els teixits veïns ni es disseminen a d’altres òrgans.

Tipus, causes i freqüència

Els tumors broncopulmonars benignes són, en conjunt, poc freqüents, ja que només representen d’un 5 a un 8% del total dels tumors broncopulmonars. No hi ha diferències importants pel que fa a la incidència segons el sexe; la proporció correspon en un 60% als...