Pulmó de criador de coloms o d’ocells i pulmó de granger

Definició

El pulmó de criador de coloms o d’ocells és una malaltia pulmonar causada per una al·lèrgia a determinades substàncies procedents dels ocells. El pulmó de granger és una malaltia pulmonar originada per una al·lèrgia a uns fongs determinats que es desenvolupen habitualment al fenc florit. Aquests dos trastorns originen una dificultat respiratòria i a llarg termini poden evolucionar envers una fibrosi pulmonar irreversible.

Aquestes alteracions, al nostre país, són les més freqüents entre un grup de malalties anomenades alveolitis al·lèrgiques extrínseques o pneumonitis per...