Bronquièctasi

Definició

És anomenada bronquièctasi la dilatació irreversible d’un bronqui, és a dir, la formació d’una bossa (o sac) bronquial d’una grandària i una forma variades, la paret interna de la qual es debilita i experimenta una inflamació crònica. L’existència d’una bronquièctasi o de més d’una, de causa molt diversa, se sol manifestar amb tos i expectoració persistent, com també amb l’aparició de freqüents episodis d’infeccions bronco-pulmonars agudes.

Causes

L’origen de la bronquièctasi pot ésser molt variat, ja que nombroses afeccions dels mateixos bronquis o dels teixits veïns poden...