Símptomes i signes patològics de l’aparell respiratori

Les alteracions de l’aparell respiratori poden originar manifestacions molt diverses, sobretot amb relació a les diferents estructures que són afectades o els trastorns que alteren la funció que els correspon. Es pot tractar de manifestacions subjectives o símptomes, com obstrucció nasal, alteracions de l’olfacte, mal de coll, dispnea o dolor toràcic. O bé es poden manifestar alteracions objectives o signes, com rinorrea, esternuts, epistaxis, afonia i disfonia, tos, expectoració, hemoptisi, cianosi o alteracions del ritme respiratori. Aquestes manifestacions presenten intensitats molt...