El que cal saber del trastorn neurològic per intoxicació

  • Hi ha una gran varietat de substàncies industrials i domèstiques que quan són ingerides o inhalades de manera voluntària o accidental poden causar trastorns del sistema nerviós.
  • Els treballadors que manipulen substàncies que contenen metalls com ara plom, arsènic o mercuri han d’adoptar les precaucions necessàries per a no ésser-ne afectats i emprar guants i màscara per tal d’evitar de patir trastorns neurològics per intoxicació amb aquestes substàncies.
  • Si els treballadors que manipulen substàncies que contenen metalls pesants presenten símptomes generals com cansament, sensació de...