Trompa de Fal·lopi

Les trompes de Fal·lopi, també anomenades trompes uterines o oviductes són un parell d’òrgans buits, cadascun dels quals comunica per un extrem amb l’interior de l’úter i per l’altre extrem s’obre davant un ovari. Cada trompa té una forma similar a un corn de caça, allargada i més ampla per un extrem que per l’altre; fa entre 10 i 14 cm de llargada i el diàmetre oscil·la entre 1 mm i 2 en l’extrem més estret i més del doble en la porció oposada. En cada trompa es diferencien dues parts: la porció intramural i la porció lliure.

La porció intramural o intersticial correspon a la part de trompa...