Casanovas i Comià

Ramon Casanovas i Eudald Comià foren els primers a obtenir àcid sulfúric a Barcelona. Segurament, pel sistema antic (vegeu Carrera Pujal, La economía de Cataluña en el s. XIX, vol. II, pàg. 337 i J. Agell i Agell a Barcelona 1924-1925).

El 1812 el farmacèutic Eudald Comià i Font inicià els estudis per a produir àcid sulfúric a Berga i començà a produir-lo el 1814. Poc després, conegué Ramon Casanovas i Casas, el qual havia visitat diverses fàbriques franceses de productes químics; constituïren plegats la societat Casanovas i Comià, que s’establí a Barcelona.

El 1817 demanaren i...