François Cros i el seu fill Joan Timoleont

El paper de la casa Cros és fonamental. El professor Jordi Nadal l’ha qualificat de “pedra miliar de la química espanyola”.

L’empresa, però, té dues fases. La primera, que és la que aquí analitzarem, és la de l’àcid sulfúric i productes derivats. La segona és la dels adobs artificials, que s’inicià al final del segle i es consolidà amb la creació de la societat anònima el 1904.

François Cros i Dupuy era de Montpeller, una població que tenia universitat i indústria química. Cros és un exemple del tècnic francès que ve a Catalunya, on veu possibilitats d’explotar els seus coneixements i...