Enric Llopis i la Companyia Anònima de Productes Químics

Marques de la casa Fills de J. Vidal i Ribas. La Companyia de Productes Químics és la conseqüència de la integració de quatre empreses ja existents, liderades per la casa Fills de J. Vidal i Ribas, uns coneguts comerciants de drogues i productes químics.

Un dels primers fabricants d’àcids catalans i, concretament, del famós àcid sulfúric, va ser l’empresa Llopis, Vallès i Companyia dirigida per Enric Llopis i Serra, en una fàbrica instal·lada al poble de les Corts el 1846. Ho afirma el farmacèutic Ronquillo (vol. I, pàg. 69) i ho confirmarà la seva presència en l’exposició...