Joan Gualbert Subirà

Fa l’aparició en el panorama industrial català de bracet amb Ramon Monroig –vegeu més endavant–, de qui era soci. Tots dos guanyaren la medalla d’argent a l’exposició industrial de Madrid del 1841 per unes mostres de clorur de calç.

Però després d’aquesta experiència, ell i Monroig entraren en la fabricació d’àcids. Monroig canvià aviat d’opinió, se’n separà amicalment –tot sembla indicar-ho– i s’instal·là pel seu compte, tot dedicant-se a matèries tintòries.

Subirá posà la fàbrica al carrer de Feman-dina, al barri del Raval, xamfrà del que era aleshores el carrer de Ponent i que ara es...