El que cal saber de la bronquitis aguda

  • La bronquitis aguda és la inflamació de la mucosa que cobreix l’interior de les vies respiratòries inferiors. Provoca tos i expectoració i sol guarir en menys de dues setmanes sense deixar seqüeles. Com que també n’és afectada habitualment la mucosa de la tràquea, és anomenada igualment tràqueo-bronquitis.
  • La causa més comuna de bronquitis aguda és l’extensió als bronquis d’una infecció de les vies respiratòries altes, com una rinitis o una faringitis, i es presenta especialment en infants, persones grans i persones fumadores.
  • Malgrat que la bronquitis aguda sol ésser causada per una...