El que cal saber de la pleuritis o pleuresia

  • Es anomenada pleuritis o pleuresia la inflamació de la pleura, la membrana que envolta els pulmons, que es pot desenvolupar per causes molt diverses i que origina un dolor punyent localitzat al costat del tòrax.
  • Les persones que pateixen de pleuritis han de tenir en compte que el dolor es pot modificar en circumstàncies diverses: s’atenua en ajeure’s sobre el costat afectat i empitjora en efectuar moviments respiratoris amplis, com ara tossir, riure o efectuar respiracions profundes.
  • Hi ha diversos tipus de pleuritis que es diferencien bàsicament per la quantitat de líquid o exsudat...