El que cal saber de la pneumònia

  • És anomenada pneumònia la inflamació del teixit pulmonar causada per una infecció. Sol manifestar-se amb tos, febre i dolor toràcic.
  • Les pneumònies solen ésser causades per microorganismes que es troben en les mateixes secrecions bucals i faríngies i són aspirats als pulmons. Així, en les persones propenses a patir d’infeccions bucals és imprescindible que efectuïn una higiene bucal molt acurada.
  • Les persones que pateixen de malalties respiratòries cròniques poden prevenir les pneumònies amb l’evacuació regular de les secrecions bronquials, ja que les secrecions acumulades constitueixen un...