El que cal saber de la presbiacúsia

  • La presbiacúsia és la pèrdua de capacitat auditiva que comença en general cap a cinquanta anys a causa de l’envelliment de les estructures de l’orella interna.
  • La sordesa deguda a la presbiacúsia progressa molt a poc a poc, de manera que de vegades no és detectada durant molt de temps. La manifestació principal és una pèrdua de la capacitat de discriminació de les paraules, de manera que en una conversa es pot sentir bé com parlen els altres, però no s’entenen les paraules.
  • Com que es tracta d’un procés d’envelliment no existeix un tractament que hi sigui eficaç. Convé d’aprendre a llegir...