El que cal saber de la tuberculosi pulmonar

  • La tuberculosi pulmonar, anomenada també antigament tisi o fímia, és la forma de presentació més comuna de la tuberculosi, malaltia infecciosa causada pel bacil de Koch o Mycobacterium tuberculosis.
  • Si bé la tuberculosi pulmonar ha estat una causa important de mortalitat abans de l’aparició dels antibiòtics, actualment aquesta malaltia es pot guarir del tot si es tracta de la manera adequada.
  • La tuberculosi pulmonar es contagia habitualment a través de les gotetes de saliva expel·lides en parlar o tossir per una persona que pateix de la malaltia i que no efectua encara cap tractament o bé...