El que cal saber del càncer de laringe

  • Es anomenat càncer de laringe el desenvolupament d’una massa de teixit cel·lular anòmal en aquest òrgan, que en créixer comprimeix les estructures adjacents i s’infiltra entre les cèl·lules.
  • Si no és diagnosticat i tractat a temps, el càncer de laringe es dissemina als ganglis limfàtics i a d’altres òrgans, n’altera les funcions i impedeix el desenvolupament normal dels teixits sans de l’organisme, la qual cosa origina complicacions mortals.
  • Per bé que el càncer de la laringe constitueix un dels tipus de càncer més freqüents, actualment la mortalitat que provoca no és gaire elevada, perquè...