El que cal saber dels traumatismes nasals

  • Són anomenats traumatismes nasals els trastorns causats per un impacte mecànic sobre el nas.
  • Es poden evitar molts traumatismes nasals si hom adopta la precaució de tenir les mans lliures per a protegir-se quan s’efectua una activitat on hi ha la possibilitat de caure, com ara córrer. És important d’ensenyar aquesta mesura als infants més petits, que tenen reflexos lents i sovint no tendeixen a protegir-se.
  • L’ús del cinturó de seguretat és la mesura més important per a evitar els traumatismes nasals deguts a accidents de trànsit.
  • Sempre és útil d’aplicar gel o compreses fredes sobre el...